ob
Фотографии из архива А.И. Михеева. Прислала Екатерина Махеева.
delegaciya ob pod_krylom polyarniky polyarniky
vlksm vlksm