lena
ДЭ Лена. Из архива А.И. Михеева. Прислала Екатерина Макеева.
ДЭ "Лена". Из архива А.И. Михеева. Прислала Екатерина Макеева.
ДЭ Лена в Дудинке. Из архива А.И. Михеева. Прислала Екатерина Макеева.
ДЭ "Лена" в Дудинке. Из архива А.И. Михеева. Прислала Екатерина Макеева.